ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az ULX Training Portálon történő regisztrálók részére

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni a ULX által üzemeltetett Training Portálon történő regisztrációval kapcsolatos személyes adatok kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban. Azzal, hogy Ön az ULX Training Portálon regisztrál, elfogadja a jelen dokumentumban rögzített adatkezelési feltételeket.

Az adatkezelő megnevezése

ULX Kft.
Cím: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E
Tel.: +36 (1) 4500921
Fax: +36 (1) 3305672
E-mail: adatkezeles@ulx.hu
Web: https://training.ulx.hu

Az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

A regisztráció során az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, munkahelyét, jelszavát, valamint IP-címét kezeljük.
 • Az adatkezelés jogalapja, hogy az (EU) 2016/679 európa parlamenrti és tanácsi rendelet (a továbbiakban GDPR) szerint az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.
 • A személyes adatok kezelésének célja, hogy:
  • Ön résztvehessen online képzéseinken
  • a regisztrációhoz kötött tartalmakat és szolgáltatásokat elérje
  • a tanfolyami jegyzetet eljuttathassuk Önhöz
  • a tanfolyamról annak elvégzése után elégedettségi kérdőívet tudjon kitölteni
  • a részvételét igazoló jelenléti ívet létrehozhassuk
 • Az adatkezelés időtartama az általános polgár jogi elévülési idő, azaz a regisztrációtól számított 5 év, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatok harmadik fél felé nem kerülnek továbbításra, de az Ön oktatója valamint oktatásszervező kollégáink hozzáféréssel rendelkeznek az adatait tartalmazó rendszerhez, és üzeneteket küldhetnek Önnek.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult hozzáférést kapni a ULX által kezelt személyes adataihoz, azokat szabadon helyesbítheti, törölheti, a jogos érdek jogalapon kezelt adatok esetében tiltakozhat az adatkezelés ellen, bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását (amíg döntés születik az adat sorsáról). Az Ön kérelmeire 1 hónapon belül válaszolunk.

A kérelmek az alábbi elérhetőségeken nyújthatók be:

ULX Kft.
Cím: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Tel.: +36 (1) 4500921
Fax: +36 (1) 3305672
E-mail: adatkezeles@ulx.hu
Web: https://training.ulx.hu